In balans 

14-06-2018

 ... ook wel homeostase genoemd ...

Wikipedia zegt: klik hier

Homeostase = dynamisch evenwicht

Om te kunnen begrijpen wat homeostase inhoud is het goed te weten wat 'intern milieu' betekend. Het interne milieu bestaat uit weefselvocht die zich tussen de cellen en de haarvaten bevindt. Het zorgt voor het verversen van de cellen. Dit komt doordat het bloed zuurstof en brandstof via het interne milieu naar de cel brengt. De cel geeft op zijn beurt de afvalstoffen af aan het interne milieu, die het weer afgeeft aan het bloed. Op zijn beurt moet het bloed ook zijn afvalstoffen weer kwijt. Dit gebeurt via organen die in contact staan met de buitenwereld. Denk hierbij aan de nieren, de darmen en de longen. Deze organen nemen de afvalstoffen op en zorgen ervoor dat stoffen het lichaam verlaten door middel van ontlasting of door het uitademen van kooldioxide.

Door de longen, de darmen en de nieren wordt het bloed ook weer voorzien van brandstof. Deze organen geven zuurstof en voedingsstoffen af aan het bloed, die op zijn beurt dit weer afgeeft aan het interne milieu. Het interne milieu geeft het vervolgens weer af aan de cellen. Dit wordt homeostase genoemd. Homeostase is het op peil houden van de voedingsstoffen en afvalstoffen in de cellen via het interne milieu. Homeostase zorgt voor een perfect evenwicht. Wanneer het evenwicht verstoord wordt, zorgt homeostase ervoor dat je hart sneller gaat kloppen. Zo komt er meer zuurstof in het interne milieu waardoor de cellen ook genoeg zuurstof kunnen krijgen. Wanneer je een teveel aan afvalstoffen in het interne milieu hebt, wordt dit opgeslagen in bepaalde organen, zodat het interne milieu goed kan blijven werken. Zo blijft alles op peil. Denk maar eens aan zweten. Dit komt doordat er teveel warmte vrij komt tijdens de stofwisseling. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je je inspant. Aderen verwijden zich en zweetklieren geven meer zweet af. Op deze manier wordt je lichaamstemperatuur op peil gehouden.

Ik zie homeostase als water in een glas. Wanneer ik het glas recht op heb, is het water in het glas waterpas. Wanneer ik het glas schuin houdt, is het water in het glas nog altijd waterpas. Zo werkt het ook met het beoefenen van yoga. Wanneer je veel stress ervaart, heb je een gemis aan het goede gevoel. Yoga leert je door te oefenen op je mat met houdingen, ademhalings- en concentratie oefeningen, dat je, in welke situatie ook 'waterpas' kunt blijven, het goede gevoel kunt ervaren. Jouw lichaam regelt een bepaalde balans om in actie te komen bij een stress-signaal. Dit doet zij door meer en langdurig hormonen aan te maken en je ervaart aanhoudende stress. Of je keert naar binnen door diep in en lang uit te ademen, wat het signaal geeft aan jouw lichaam dat 'het oké' is. En zij keert terug naar het goede gevoel. 

Overigens is voor mij de basis van alles, het ervaren van het goede gevoel in je lichaam en in je hoofd. Het liefst continu. Het leven legt allerlei situaties voor je voeten neer, leuke en nare dingen gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is hoe je er mee omgaat. Zo ben je dynamisch in evenwicht, in balans.